PP Aparati

Asortiman protivpožarnih Aparata

U našoj ponudi protivpožarnih aparata možete pronaći širok izbor modela koji odgovaraju različitim potrebama i zahtjevima zaštite od požara. 

Ponuda:

S-2

Protivpožarni aparat S-2 kg sa prahom pruža pouzdanu zaštitu od požara, posebno u automobilima, uključujući i vozila koja koriste plin kao gorivo. Namijenjen je za gašenje početnih požara u manjim prostorijama i idealan je za upotrebu u različitim situacijama.

U skladu s propisima, sva teretna vozila, uključujući i mala kombi vozila, moraju biti opremljena protivpožarnim aparatom sa važećom karticom koja potvrđuje ispravnost aparata. To je ključni korak ka osiguranju sigurnosti vozača i putnika u slučaju izbijanja požara na cesti.

Protivpožarni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:  Pogonsko sredstvo boćica sa CO 2 plinom

Aktivacija pomoću udarnog gumba ili pritiskom na ručicu  Mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara 

Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:

A (čvrsti materijali)  B (zapaljive tekućine) C (gorivi plinovi)

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:
Pogonsko sredstvo boćica sa CO 2 plinom
Aktivacija pomoću udarnog gumba ili pritiskom na ručicu
Mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
A (čvrsti materijali)
B (zapaljive tekućine)
C (gorivi plinovi)

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:
 Aktivacija pritiskom na ručicu koja po potrebi može i zaustaviti protok CO2 plina
Mora imati ugrađenu gumenu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom
gašenja požara
Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
B (zapaljive tekućine)
C (gorivi plinovi)
Požara na električnim instalacijama

Aparat za gašenje požara S-50 pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi. Koristi se uglavnom u velikim industrijskim radnim pogonima i skladištima, benzinskim stanicama, aerodromima, hangarima itd.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase.